02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی تجمیع

چگونه تجمیع را در سازمان راه اندازی کنم؟

درخواست ایجنت اختصاصی برای سازمان

ایجنت با پسوند MSI از طرف شرکت به همراه مشخصات پنل مدیریتی تجمیع که بصورت اختصاصی ایجاد شده است برای شما ارسال می شود.

نصب و راه اندازی ایجنت

فایل نصبی ایجنت توسط Group Policy روی تمام کلاینت های نصب و بصورت خودکار تمام شناسنامه های کامپیوترهای سازمان شما ایجاد می شود

گزارش گیری و مانیتورینگ

از طریق داشبورد مدیریتی اختصاصی سازمان خود می توانید تمام کامپیوترهای تجمیع شده را مشاهده و گزارشگیری و مانیتور نمائید.

رویدادها
بررسی تاثیر استقرار استانداردهای ایزو بر توجه به بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1383
شهرهای شبکه ای و ارتباطات فرا ملی
نقش استاندارد و استانداردسازی در افزایش توان رقابتی
تأثیر پیادهسازی استانداردهای ایزو بر یادگیری سازمانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران-1383
وبلاگ، ابزاری برای تولید محتوا
مدرس مجازی هوشمند
بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی در نظام آموزش و پرورش
بررسی روند مدیریت منابع طبیعی و اکوسیستمهای حساس در ایران با تاًکید بر مناطق چهارگانة سازمان حفاظت محیطزیست
بررسی مدیریت کیفیت درسیستم راه آهن کشور(مدل کیفیت خدمتServqual)
ارتباط مدیریت کیفیت جامع و توسعه سیستمهای اطلاعاتی
پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها و شرکتها IT
ارزیابی و طراحی ارگونومیکی پست کاری اپراتور اتوبوس های درون شهری
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © Tajmie.ir
Designed & Developed by BSFE.ir