02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی تجمیع

چگونه تجمیع را در سازمان راه اندازی کنم؟

درخواست ایجنت اختصاصی برای سازمان

ایجنت با پسوند MSI از طرف شرکت به همراه مشخصات پنل مدیریتی تجمیع که بصورت اختصاصی ایجاد شده است برای شما ارسال می شود.

نصب و راه اندازی ایجنت

فایل نصبی ایجنت توسط Group Policy روی تمام کلاینت های نصب و بصورت خودکار تمام شناسنامه های کامپیوترهای سازمان شما ایجاد می شود

گزارش گیری و مانیتورینگ

از طریق داشبورد مدیریتی اختصاصی سازمان خود می توانید تمام کامپیوترهای تجمیع شده را مشاهده و گزارشگیری و مانیتور نمائید.

رویدادها
مطالعه موردی پیاده سازی برنامه بهبود کیفیت در معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
جایگاه و نقش عامل « کیفیت و پاسخگویی به شهروندان » در مدل اقتضایی« حرکت سرامد »
تعیین میزان یادگیرنده بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی ستاد مرکزی- 1383
سیستم آموزشگر هوشمند مبتنی بر هستان شناسی
تاثیر اعتقاد وپشتیبانی مدیران برپایداری سیستم مدیریت تضمین کیفیت
تبصره 35 و عوامل مؤثر بر حرکتهای بهره وری در سازمانها
کیفیت و کارتیمی چند تخصصه
نقش مدیریت کیفیت در شفاف سازی اقتصاد ملی
ارتقاء فرایند ارسال نمرات دانشجویان از گروه پزشکی اجتماعی به اداره آموزش دانشکده پزشکی اصفهان
مدیریت جامع کیفیت و توسعة پایدار
نقش مدیریت کایزن در بهبود منابع انسانی سازمانها
ارائه یک الگو به منظور بهینه سازی بخش فوریت های پزشکی بیمارستان بر اساس آخرین نسخة مدل ارزشیابی CIPP
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © Tajmie.ir
Designed & Developed by BSFE.ir